Friday, June 27, 2014

Wajib dan Lebih Wajib, Pelik dan Lebih Pelik, Susah dan Lebih Susah, Dekat dan Lebih Dekat.


Pernah ditanya kepada Imam Asy-Syafie rahimahullah;
Wahai Imam, tunjukkanlah kepada kami perkara yang Wajib dan Lebih Wajib, Pelik dan Lebih Pelik, Susah dan Lebih Susah, Dekat dan Lebih Dekat.
Lalu Imam Asy-Syafie pun menjawab :
* WAJIB ke atas manusia untuk bertaubat, tetapi meninggalkan dosa itu sebenarnya adalah LEBIH WAJIB.
* Masa itu pada menguruskannya adalah PELIK, namun kelalaian manusia dalam memanfaatkannya adalah LEBIH PELIK.
* Untuk bersabar ketika berhadapan dengan ujian itu adalah SUSAH, tetapi kehilangan pahala ketika berhadapan dengan ujian itu adalah LEBIH SUSAH.
* Setiap perkara yang menjadi cita-cita itu adalah DEKAT, namun kematian sebelum mendapatkan cita-cita tersebut adalah LEBIH DEKAT.


No comments:

Post a Comment