Saturday, January 7, 2012

DI MANAKAH KEADILAN?


✿~ "Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya MENCIPTAKAN kamu (dari tiada kepada ada) sahaja dengan tiada sebarang HIKMAH pada ciptaan itu? Dan kamu (menyangka pula) TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN kepada Kami? Maka (dengan yang demikian) Maha Tinggilah Allah Yang Menguasai seluruh alam, lagi Yang Tetap Benar; tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai Arasy yang mulia.."
(Surah Al-Mu'minun : 115-116)

✿~ "Maka barangsiapa mengerjakan KEBAIKAN seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan KEJAHATAN seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.."
(Surah al-Zalzalah : 7-8)


No comments:

Post a Comment