Tuesday, February 14, 2012

Kalau begitu siapakah yang imannya paling menakjubkan, Wahai Rasulullah?"

Suatu ketika setelah shalat shubuh Rasulullah berbalik badan menghadap kepada para sahabatnya dan beliau bertanya: "Tahukah kalian siapakah yang imannya paling menakjubkan?"

Maka para sahabat menjawab: "Para malaikat."

Rasul menjawab: "Bagaimana mungkin para malaikat tidak beriman sedangkan mereka melihat kekuasaan Allah secara langsung.."

Lalu sahabat menjawab lagi: "Kalau begitu yang imannya paling menakjubkan adalah para Nabi dan Rasul."

Rasul menjawab: "Bagaimana mungkin para nabi dan rasul tidak beriman sedangkan wahyu Allah turun atas mereka..."

Maka para sahabat menjawab lagi: "Jika begitu yang imannya paling menakjubkan adalah sahabat-sahabat para Nabi dan Rasul."

Rasul menjawab: "Bagaimana mungkin para sahabat Nabi tidak beriman sedangkan Nabi berada di tengah-tengah mereka dan mereka melihat mukjizat-mukjizat."

Maka sahabat bertanya: "Kalau begitu siapakah yang imannya paling menakjubkan, Wahai Rasulullah?"

Maka Rasulullah menjawab,


"Yang imannya paling menakjubkan adalah orang-orang yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihatku tetapi mereka percaya kepada apa yang aku bawa, mereka tidak pernah berjumpa denganku tetapi mereka menerimaku, mereka tidak pernah berbicara denganku tetapi mereka membelaku sebagaimana kalian membelaku. Mereka hanya menemukan tulisan dan mereka beriman kepada tulisan itu. Sungguh aku rindu kepada saudara-saudaraku itu."

No comments:

Post a Comment